September 2020 Stats:
RILM Abstracts
1,347,207 records
RILM Abstracts with Full Text
374,031 full-text records
RILM Music Encyclopedias
311,064 entries
Index to Printed Music
579,271 records
bibliolore.org
1478 posts
592,363 views
World Map
Global Network

RILM National Committee of Poland

Stanisław Hrabia, co-ordinator
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków: stanislaw.hrabia@uj.edu.pl

Monika Bieda
Biblioteka Główna, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Karolina Skalska
Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych, Warszawa

Justyna Szombara
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków

Czesława Zawrotniak
Akademia Muzyczna w Krakowie

Anna Kołodziejczyk-Gola
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław

Anna Salamon
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków

Mariola Wesołowska and Wioletta Trawicka
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz

Grzegorz Zieziula
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Marta Walkusz
Akademia Muzyczna w Gdańsku

Instytut Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński
ul. Westerplatte 10
31-033 Kraków, Poland

Phone: 48 12 663 16 73
Fax: 48 12 663 16 71
Email: stanislaw.hrabia@uj.edu.pl
Core Journals
Rocznik chopinowski/Annales Chopin (ceased)
Additamenta Musicologica Lublinensia (ceased)
Chopin Studies (ceased)
Interdisciplinary Studies in Musicology
Musica Iagellonica
Muzyka: Kwartalnik Poświęcony Historii i
     Teorii Muzyki
Polski Rocznik Muzykologiczny
Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej
     
(formerly: Res Facta)
Przegląd Muzykologiczny
Musicology Today
Teoria muzyki: Studia, interpretacje, dokumentacje


< Back to Global Network
Secondary Journals
Ruch Muzyczny
Kamerton