February 2020 Stats:
RILM Abstracts
1,279,978 records
RILM Abstracts with Full Text
335,980 full-text records
RILM Music Encyclopedias
308,095 entries
Index to Printed Music
579,476 records
bibliolore.org
1421 posts
553,095 views
World Map
Global Network
RILM National Committee of Netherlands

Martie Severt
m.severt@planet.nl


Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken
p/a ArtEZ Mediatheek
Onderlangs 9
6812 CE Arnhem
www.nvmb.nl
Core Journals
Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor
     Nederlandse Muziekgeschiedenis
Dutch journal of music theory/Tijdschrift voor
     muziektheorie


< Back to Global Network