February 2020 Stats:
RILM Abstracts
1,279,978 records
RILM Abstracts with Full Text
335,980 full-text records
RILM Music Encyclopedias
308,095 entries
Index to Printed Music
579,476 records
bibliolore.org
1421 posts
553,095 views
World Map
Global Network


RILM National Committee of Denmark

Anne Ørbæk Jensen, chair
Morten Michelsen
Thomas Holme Hansen
Det Kgl. Bibliotek
POB 2149
DK 1016 København K
Phone: (+45) 91 32 43 16 - Jensen

Core Journals

Cæcilia Årbog (1991–2001)
Carl Nielsen studies (2003-2012)
Col legno: Musikalske studier fra Institut for Musik og Musikterapi og Nordysk Musikkonservatorium (1992–2003)
Danish musicology online
Dansk Årbog for musikforskning (now Danish yearbook of musicology)
Musik & forskning (1975–2007)

Secondary Journals

Dansk kirkesangs årsskrift
Dansk musik tidsskrift (1925–2008)
Folk og kultur (1972–2009), now Kulturstudier (2010–)
Hymnologiske meddelelser (now Hymnologi)
JMM: The journal of music and meaning
Meddelelser fra Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' samling (1981–2009)
Mediekultur
< Back to Global Network