September 2020 Stats:
RILM Abstracts
1,347,207 records
RILM Abstracts with Full Text
374,031 full-text records
RILM Music Encyclopedias
311,064 entries
Index to Printed Music
579,271 records
bibliolore.org
1478 posts
592,363 views
World Map
Global Network

RILM National Committee of Croatia

Tatjana Mihalić, chair
Zdravko Blažeković
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske Bratske Zajednice 4
10000 Zagreb
Croatia
Phone: 385 1 616 40 67
Fax: 385 1 616 41 86 - Mihalić

Core Journals

Arti musices: Hrvatski muzikološki zbornik
Bašćinski glasi: Južnohrvatski etnomuzikološki godišnjak
International review of the aesthetics and sociology of music
Narodna umjetnost: Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku
Rad Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti
Sveta Cecilija: Časopis za duhovnu glazbu
< Back to Global Network

Secondary Journals

Cantus: Glasilo Hrvatskog Društva Skladatelja
Gitara: Časopis Hrvatske Udruge Gitarskih Pedagoga
HaGeZe: Glasilo Hrvatskog Glazbenog Zavoda
Hrvatski filmski ljetopis
Hrvatsko slovo: Tjednik za kulturu
Kaj: Časopis za književnost, umjetnost i kulturu
Kolo: Časopis Matice Hrvatske
Kronika Zavoda za Povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU
Marulić: Hrvatska književna revija
Most/The Bridge: A journal of Croatian Literature
Novi omanut: Prilog židovskoj povijesti i kulturi
15 dana: Ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu
Republika: Mjesečnik za književnost, umjetnost i ruštvo
Sušačka revija: Glasilo za kulturu i društvena zbivanja
Hrvatskog Primorja, Kvarnerskih Otoka i Gorskog Kotara
Theoria: Glasilo Hrvatskog društva glazbenih teoretičara
Tonovi: Časopis glazbenih pedagog
Vijenac
Vjesnik bibliotekara Hrvatske
WAM: Webzin o audiju i muzici
Zadarska revija: Časopis za kulturu i društvena pitanja
Zarez: Dvotjednik za kulturu i društvena zbivanj
Zbornik za narodni život i običaje
<Back to Global Network