September 2019 Stats:
RILM Abstracts
1,093,024 records
RILM Abstracts with Full Text
307,321 full-text records
RILM Music Encyclopedias
308,095 entries
bibliolore.org
1387 posts
530,850 views
World Map
Global Network
RILM National Committee of Croatia

Tatjana Mihalić, chair
tmihalic@nsk.hr

Zdravko Blažeković
zblazekovic@gc.cuny.edu

Vilena Vrbanić
vilena.vrbanic@gmail.com

Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske Bratske Zajednice 4
10000 Zagreb
Croatia
Phone: 385 1 616 40 67
Fax: 385 1 616 41 86 - MihalićCore Journals
Arti musices: Hrvatski muzikološki zbornik
Bašćinski glasi: Južnohrvatski etnomuzikološki
     godišnjak
International review of the aesthetics and
     sociology of music
Narodna umjetnost: Hrvatski časopis za
     etnologiju i folkloristiku
Rad Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti
Sveta Cecilija: Časopis za duhovnu glazbu


< Back to Global Network
Secondary Journals
Cantus: Glasilo Hrvatskog Društva Skladatelja
Gitara: Časopis Hrvatske Udruge Gitarskih Pedagoga
HaGeZe: Glasilo Hrvatskog Glazbenog Zavoda
Hrvatski filmski ljetopis
Hrvatsko slovo: Tjednik za kulturu
Kaj: Časopis za književnost, umjetnost i kulturu
Kolo: Časopis Matice Hrvatske
Kronika Zavoda za Povijest hrvatske književnosti,
     kazališta i glazbe HAZU
Marulić: Hrvatska književna revija
Most/The Bridge: A journal of Croatian Literature
Novi omanut: Prilog židovskoj povijesti i kulturi
15 dana: Ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu
Republika: Mjesečnik za književnost, umjetnost i
     ruštvo
Sušačka revija: Glasilo za kulturu i društvena zbivanja
Hrvatskog Primorja, Kvarnerskih Otoka i Gorskog
     Kotara
Theoria: Glasilo Hrvatskog društva glazbenih
     teoretičara
Tonovi: Časopis glazbenih pedagog
Vijenac
Vjesnik bibliotekara Hrvatske
WAM: Webzin o audiju i muzici
Zadarska revija: Časopis za kulturu i društvena pitanja
Zarez: Dvotjednik za kulturu i društvena zbivanj
Zbornik za narodni život i običaje


<Back to Global Network