World Map
Global Network

RILM National Committee of Slovenia

Tonja Čakš, chair
tonja.caks@zrc-sazu.si

Klemen Grabnar
klemen.grabnar@zrc.sazu.si

Urša Šivic
Responsible for ethnomusicological literature
ursa@zrc-sazu.si

Metoda Kokole
metoda.kokole@zrc-sazu.si

Katarina Habe
Responsible for music pedagogical literature katarina.habe@ag.uni-lj.si
Znanstvenoraziskovalni Center
Muzikološki Inštitut

Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti
Novi trg 2, P.O. Box 306
SI-1001 Ljubljana

Phone: 386 1 4706196 - Kokole
              386 1 4706273 - Šivic

Website >>

Zdravko Blažeković
zblazekovic@gc.cuny.edu
RILM International Center
365 Fifth Avenue
New York, NY 10016-4309
Core Journals
De musica disserenda
Muzikološki zbornik/Musicological Annual


Secondary Journals
Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za Glasbo
     v Ljubljani
Traditiones: Zbornik Inštituta za Slovensko
     Narodopisje in Glasbenonarodopisnega
     Inštituta/Acta Instituti Ethnographiae et Instituti
     Ethnomusicologiae Slovenorum


Tertiary Journals
Cerkveni glasbenik
Bilten EPTA / DSPP / EHTA / SOD
(final volume 2005)
Bilten Slovenskega Muzikološkega Društva
Glasba v šoli in vrtcu: Revija za glasbene dejavnosti
      v vrtcu, za glasbeni pouk v osnovnih, srednjih in
     glasbenih šolah ter za zborovstvo
Glasna
(formerly Muska published by the Slovenian
     Jeunesses Musicales/Glasbena mladina Slovenije)
Odzven


<Back to Global Network