May 2019 Stats:
RILM Abstracts
1,072,084 records
RILM Abstracts with Full Text
287,184 full-text records
RILM Music Encyclopedias
308,095 entries
MGG Online
16,407 entries
bibliolore.org
1349 posts
509,726 views
World Map
Global Network


RILM National Committee of Slovenia

Tonja Čakš, chair
Urša Šivic
Responsible for ethnomusicological literature
Katarina Habe
Responsible for music pedagogical literature
Znanstvenoraziskovalni Center
Muzikološki Inštitut
Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti
Novi trg 2, P.O. Box 306
SI-1001 Ljubljana
Phone: 386 1 4706196 - Kokole
386 1 4706273 - Šivic
Zdravko Blažeković
RILM International Center
365 Fifth Avenue
New York, NY 10016-4309

Core Journals

De musica disserenda
Muzikološki zbornik/Musicological Annual
Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za Glasbo v Ljubljani
Traditiones: Zbornik Inštituta za Slovensko Narodopisje in Glasbenonarodopisnega Inštituta/Acta Instituti Ethnographiae et Instituti Ethnomusicologiae Slovenorum (partially musical contents)

Secondary Journals

Cerkveni glasbenik: Revija za cerkveno glasbo
Bilten Slovenskega Muzikološkega Društva
Glasba v šoli in vrtcu: Revija za glasbene dejavnosti v vrtcu, za glasbeni pouk v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah ter za zborovstvo
Glasna: Revija Zveze Glasbene Mladine
Slovenije
Naši zbori

Tertiary Journals

Slovenski godbenik
< Back to Global Network