July 2019 Stats:
RILM Abstracts
1,078,942 records
RILM Abstracts with Full Text
294,499 full-text records
RILM Music Encyclopedias
308,095 entries
bibliolore.org
1369 posts
520,957 views
World Map
Global Network

RILM National Committee of Slovakia

Hana Urbancová, chair
hana.urbancova@savba.sk
Ústav hudobnej vedy SAV

Anna Hudecová
kniznica.uhv@savba.sk
Ústav hudobnej vedy SAV

Kristína Gotthardtová
kristingotthardt@gmail.com
Ústav hudobnej vedy SAV

Veronika Garajová
veronika.garajova@savba.sk
Ústav hudobnej vedy SAV

Vladimír Zvara
Katedra muzikológie FFUK

Adriana Grešová
gresova2012@gmail.com
Katedra muzikológie FFUK

Anna Kucianová
anna.kucianova@snk.sk
Slovenská národná knižnica
Ústav hudobnej vedy
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Phone and fax: 421 2 5477 3589
Email: musicology.library@savba.sk

Katedra muzikológie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2
SK-818 01 Bratislava
Phone: 421 2 5933 9359 or 421 2 5933 9348
Email: gresova2012@gmail.com
(Grešová, Zvara)

Slovenská národná knižnica
Nám. J.C. Hronského 1
SK-036 01 Martin
Phone: 421 43 245 14 63
Fax: 421 43 245 15 05
(Kucianová)


Core Journals
Slovenská hudba: Revue pre hudobnú kultúru
Musicologica Istropolitana
Musicologica slovaca


<Back to Global Network
Secondary Journals
Hudobný život