World Map
Global Network

RILM National Committee of Poland

Stanisław Hrabia, co-ordinator
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków: stanislaw.hrabia@uj.edu.pl

Monika Bieda
Biblioteka Główna, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Karolina Skalska
Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych, Warszawa

Justyna Szombara
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków

Czesława Zawrotniak
Akademia Muzyczna w Krakowie

Anna Kołodziejczyk-Gola
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław

Mariola Wesołowska and Wioletta Trawicka
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz

Grzegorz Zieziula
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Marta Walkusz
Akademia Muzyczna w Gdańsku

Instytut Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński
ul. Westerplatte 10
31-033 Kraków, Poland

Phone: 48 12 663 16 73
Fax: 48 12 663 16 71
Email: stanislaw.hrabia@uj.edu.pl
Core Journals
Rocznik chopinowski/Annales Chopin (ceased)
Additamenta Musicologica Lublinensia (ceased)
Chopin Studies (ceased)
Interdisciplinary Studies in Musicology
Musica Iagellonica
Muzyka: Kwartalnik Poświęcony Historii i
     Teorii Muzyki
Polski Rocznik Muzykologiczny
Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej
     
(formerly: Res Facta)
Przegląd Muzykologiczny
Musicology Today
Teoria muzyki: Studia, interpretacje, dokumentacje


< Back to Global Network
Secondary Journals
Ruch Muzyczny
Kamerton