World Map
Global Network
RILM National Committee of Greece

Tassos Valavanis, chair
tassosvalavanis@yahoo.gr

Smaro Anagnostopoulou
State Conservatoire of Thessaloniki (Thessaloniki)

Aristides Bazmadelis
Aristotle University, School of Fine Arts, Department
     of Music (Thessaloniki)
bazma@mus.auth.gr

Giorgos Boumpous
Music Library of Greece "Lilian Voudouri" (Athens)
boumpous@megaron.gr

Elias Giannopoulos
Music Library of Greece "Lilian Voudouri" (Athens)
igiannop@megaron.gr

Kostas Kardamis
Ionian University, Department of Music Studies      (Kerkyra)
kardamis@ionio.gr

Stephanie Merakos
Music Library of Greece "Lilian Voudouri" (Athens)
smerakos@megaron.gr

Evaggelos Moutsopoulos (Athens)

Gabriella Spano
Music Library of Greece "Lilian Voudouri" (Athens)
gabriellaspano@hotmail.com

Music Library of Greece "Lilian Voudouri"
c/o Stephanie Merakos
Vas. Sofias & Kokkali 1
Athens 115 21, Greece

Phone: 30 210 7282750 - Merakos
Fax: 30 210 7259 196 - Merakos
Phone: 30 231 0991822 - Bazmadelis
Phone & Fax: 30 210 6922210 - Valavanis

Email: smerakos@megaron.gr - Merakos
Core Journals
Mousikologia: Periodikī ekdosī mousikīs theōrias
     kai praxīs
Mousikopaidagōgika: Etīsia ekdosī tīs Ellīnikīs
     enōsīs gia tī mousikī ekpaideusī
Mousikos Ellīnomnīmōn: Periodikī ekdosī tou      Ergastīriou Ellīnikīs Mousikīs
Mousikos logos: Examīniaia epitheōrīsis mousikīs
Polyfōnia


< Back to Global Network