July 2019 Stats:
RILM Abstracts
1,078,942 records
RILM Abstracts with Full Text
294,499 full-text records
RILM Music Encyclopedias
308,095 entries
bibliolore.org
1369 posts
520,957 views
World Map
Global Network
RILM National Committee of Belgium

Marie Cornaz, chair
marie.cornaz@kbr.be

Kris De Baerdemacker, secretary
kris.debaerdemacker@kbr.be

Frédéric Lemmers
Pieter Mannaerts
Henri Vanhulst
Christophe Pirenne
Johan Eeckeloo


Core Journals
Revue belge de musicologie/Belgisch tijdschrift
     voor muziekwetenschap


< Back to Global Network


Section de la Musique
Muziekafdeling

Bibliothèque royale de Belgique/Koninklijke
     Bibliotheek van België
Bd de l'Empereur 4
B-1000 Bruxelles
Keizerlaan 4
B-1000 Brussel

Phone: 32 2 519 56 63